İlkelerimiz

İlkerlerimizi belirtirken hem burada, hem de sılada yaşayan hemşerilerimizi göz önümüzde bulundurmamız gerekli.

Almanya’daki mevcut duruma dönük baktığımızda, içinde yaşadığımız bu topluma sadece uyum sağlamak için çaba sarfetmek değil, aynı zamanda bu topluma kendi güzel değerlerimizle de katkıda bulunmak ve birlikte bir güzel yaşam için mücadele etmektir. Bu süreçte temel ilkelerimiz; gelenek ve göreneklerimizi kayıp etmeden gelecek nesillere öğretmek ve böylece Kayserililer arasında dayanışma ruhunu güçlendirmektir.

Kayseri’ye dönük olarak ise; çalışkan ama maddi sıkıntılardan dolayı okuma olanağı bulamayan çocuklara eğitim, hasta olan hemşerilerimize ise sağlık konularında olanaklarımız dahilinde yardım etmektir.

Yukarıda sayılan ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetler; Kayseri ile Almanya arasında bir köprü görevi üstlenerek sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine aracı olmak, ilişkilerin gelişmesiyle birlikte turizm, spor, gençlik ve kültürel alanlarda çalışma yapan kurum ve kurulusların Almanya’da ki kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmasını ve karşılıklı ziyaretlerin orgnize edilmesi çerçevesinde olacaktır.

Ümit ederizki, birer Kayserili olarak, bizlere elinizden gelen her türlü yardımı esirgemez ve çalışmalarımızda her konuda destekte bulunursunuz.

Saygılarımızla

Kayseri Kültür & Dayanışma Derneği